Wszystkie Istoty Ludzkie

Ulotka_wszystkie istoty

„WSZYSTKIE ISTOTY LUDZKIE…”

PROJEKT ARTYSTYCZNY, KTÓRY SŁUŻY IDEI PROPAGOWANIA PRAW CZŁOWIEKA WE WSZYSTKICH DZIEDZINACH ŻYCIA.

„Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ustanawia to, czego każda osoba może racjonalnie oczekiwać, a mimo to znacząco mała liczba ludzi cieszy się tymi prawami” (Peter Gabriel)…

Dlatego próbujemy odwołać się do skojarzeń, poruszyć w ludziach obszary pięknego przeżywania poprzez muzykę, słowo, nastrój… Postępowanie w duchu braterstwa, nieprzekraczanie granic intymności  drugiego człowieka, niezgoda na łamanie praw człowieka i walka w ich obronie, niezgoda na własne słabości, które naruszają wrażliwość innych, respektowanie wszystkiego, co przynależy ludzkiej godności… wszystko to może stać się najpiękniejszym celem naszego życia. Może… Jeśli staniemy się częścią tej idei… Jeśli Powszechna Deklaracja Praw Człowieka stanie się naprawdę Naszym Kodeksem Honorowym.

Projekt „Wszystkie istoty ludzkie…” obejmuje różne formy ekspresji, wyrazu i przedstawień: koncerty, spektakle, wystawy fotografii, projekcje filmów.

Zapraszamy i angażujemy wrażliwych na prawa człowieka Artystów, Twórców, Przyjaciół. Prowokujemy dyskusje o potrzebie, obecności i randze pojęć braterstwa i poszanowania wspólnych praw – czym są te wartości dla społeczeństw, czym są dla każdego obywatela, jak wpływają na postrzeganie zarówno inności jak i wspólnoty?

Nie boimy się wyzwań, konsternacji, zawstydzenia i wzruszeń.

Ufamy sztuce, która od wieków otwiera serca i wyzwala w ludziach pokłady dobroci, szlachetności, harmonii i ładu…