Kontakt

W sprawach organizacji wystawy prosimy o kontakt z działem ENSI Art:

Katarzyna Bińkowska
GSM: +48 602 180 591
tel. +48 22 620 12 00
e-mail: ensi.art@ensi.net

FORMULARZ DO KONTAKTU

Administratorem danych osobowych podanych na powyższym formularzu jest ENSI Sp. z o.o.  z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 34, 00-141 Warszawa. Z ENSI można się skontaktować poprzez e-mail: odo@ensi.net, telefonicznie: +48226201200 lub pisemnie na adres wskazany powyżej. Zebrane dane będą przetwarzane w celach kontaktowych dotyczących udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes ENSI, polegający na zapewnieniu udzielania odpowiedzi na wpływające zapytania. Dostęp do podanych danych osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy ENSI oraz podmioty, którym dane mogą być powierzone do przetwarzania w związku z obsługą lub serwisem systemów informatycznych. Dane osobowe będą przechowywane przez rok od momentu przesłania wiadomości. Każdej osobie przysługuje prawo: dostępu do danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do wyrażenia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes ENSI, o którym mowa powyżej. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych, rozpatrzenie przesłanego zgłoszenia kontaktowego nie będzie możliwe.