Wydarzenia

Audycja „Wieczorne Polaków rozmowy”

Rozmowa z Prezesem ENSI Maciejem Byczkowskim w audycji „Wieczorne Polaków rozmowy” – Radio dla Ciebie (20.12.2013 r.)

Prowadzący program, redaktor Robert Łuchniak, rozmawiał z Prezesem ENSI o podjętej przez ENSI ART inicjatywie artystycznej „Wszystkie Istoty Ludzkie…”, w ramach której prezentowana jest w Teatrze Polskim im. A. Szyfmana w Warszawie do końca grudnia br., wystawa prac fotograficznych „Prawa Człowieka. Dostrzegam” (autor: Maciej Byczkowski).

Odpowiadając na pytanie prowadzącego program o przyczyny powstania projektu “Wszystkie istoty ludzkie…”  Prezes Maciej Byczkowski  tłumaczył, że inicjatywa została wykreowana, aby rozpowszechniać (więcej…)

Wystawa „Prawa Człowieka. Dostrzegam” w ramach inauguracji Europejskiego Roku Obywateli – grudzień 2013


Inauguracja projektu kulturalno – edukacyjnego „2013. Europejski Rok Obywateli”. 

1 grudnia 2013 r. o godzinie 17.00 na Scenie Kameralnej Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie odbył się wieczór inauguracyjny
projektu kulturalno-edukacyjnego „2013. Europejski Rok Obywateli”.

W Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana zostały zaprezentowane dwa projekty artystyczne stworzone przez ENSI ART w ramach inicjatywy „Wszystkie Istoty Ludzkie”:
wystawa prac fotograficznych Macieja Byczkowskiego „Prawa Człowieka. Dostrzegam” oraz spektakl – koncert „Wszystkie Istoty Ludzkie” na Deklarację, poezję i trio smyczkowe (wg scenariusza ENSI ART). Projekty te są dedykowane prawom człowieka i realizowane są przez ENSI ART jako część cyklu: „Sztuka może więcej!”. Wydarzenia stanowiły część programu wieczoru inauguracyjnego projektu kulturalno-edukacyjnego „2013. Europejski Rok Obywateli”, będącego zwieńczeniem obchodów Roku Obywateli uchwalonego przez Parlament Obywatelski. Projekt „2013. Europejski Rok Obywateli” był realizowany w partnerstwie z ENSI.

Wieczór inauguracyjny projektu „2013. Europejski Rok Obywateli” na Scenie Kameralnej Teatru Polskiego rozpoczęła (więcej…)

„2013. EUROPEJSKI ROK OBYWATELI” – KONFERENCJA PRASOWA


Konferencja prasowa  wydarzenia  kulturalno-edukacyjnego 

„2013. Europejski Rok Obywateli” 

Projekty artystyczne ENSI ART dedykowane prawom człowieka. 

Dom Spotkań z Historią, Warszawa (19.11.2013 r.)

Koncert, wystawa zdjęć, debaty m.in. z udziałem pisarzy, spektakle i projekcje filmów to niektóre z wydarzeń zaplanowanych w ramach projektu edukacyjno-kulturalnego „2013 Europejski Rok Obywateli”, który odbędzie się w dniach 1-4 grudnia w Warszawie. „Projektodawcą tej inicjatywy jest Parlament Europejski i Rada Europy, którzy zaproponowali, by zająć się w tym roku kwestią obywatelskości unijnej i europejskiej” – mówił podczas wtorkowej konferencji (więcej…)