Media

Audycja „Wieczorne Polaków rozmowy”

Rozmowa z Prezesem ENSI Maciejem Byczkowskim w audycji „Wieczorne Polaków rozmowy” – Radio dla Ciebie (20.12.2013 r.)

Prowadzący program, redaktor Robert Łuchniak, rozmawiał z Prezesem ENSI o podjętej przez ENSI ART inicjatywie artystycznej „Wszystkie Istoty Ludzkie…”, w ramach której prezentowana jest w Teatrze Polskim im. A. Szyfmana w Warszawie do końca grudnia br., wystawa prac fotograficznych „Prawa Człowieka. Dostrzegam” (autor: Maciej Byczkowski).

Odpowiadając na pytanie prowadzącego program o przyczyny powstania projektu “Wszystkie istoty ludzkie…”  Prezes Maciej Byczkowski  tłumaczył, że inicjatywa została wykreowana, aby rozpowszechniać (więcej…)

„2013. EUROPEJSKI ROK OBYWATELI” – KONFERENCJA PRASOWA


Konferencja prasowa  wydarzenia  kulturalno-edukacyjnego 

„2013. Europejski Rok Obywateli” 

Projekty artystyczne ENSI ART dedykowane prawom człowieka. 

Dom Spotkań z Historią, Warszawa (19.11.2013 r.)

Koncert, wystawa zdjęć, debaty m.in. z udziałem pisarzy, spektakle i projekcje filmów to niektóre z wydarzeń zaplanowanych w ramach projektu edukacyjno-kulturalnego „2013 Europejski Rok Obywateli”, który odbędzie się w dniach 1-4 grudnia w Warszawie. „Projektodawcą tej inicjatywy jest Parlament Europejski i Rada Europy, którzy zaproponowali, by zająć się w tym roku kwestią obywatelskości unijnej i europejskiej” – mówił podczas wtorkowej konferencji (więcej…)