Wystawa „Prawa Człowieka. Dostrzegam”, Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach, 2015/2016

Wystawa była prezentowana od 19 listopada 2015 r. do 10 stycznia 2016 r. w Muzeum Dialogu Kultur Oddziale Muzeum Narodowego w Kielcach – w przestrzeni „Przedszkola tolerancji”.

Wystawie towarzyszyły zajęcia edukacyjne dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Patronatem Honorowym wystawę objęli Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie.

linia_01

Wernisaż wystawy był połączony ze spotkaniem z młodzieżą, podczas którego odczytano list – przesłanie autora wystawy, Macieja Byczkowskiego, który przywołał w nim słowa Alego Ibn Abi Taliba – XI-sto wiecznego myśliciela i mistyka z Bagdadu: „Gdy czasy są dobre i ludzie są dobrzy, a ty źle osądzasz człowieka, który nie wyrządził ci krzywdy, postępujesz niesprawiedliwie. Ale gdy czasy są złe i ludzie są źli, a ty dobrze traktujesz innych, narażasz się na wielkie niebezpieczeństwo”.  Autor w swoim liście  skierowanym do gości wernisażu podkreślił, że na tle obecnych wydarzeń, sporów i lęków, staje się niezwykle wyraźnym fakt, że mówienie o prawach człowieka zaczyna być aktem odwagi.

Wystawa prac fotograficznych łączy w oryginalny sposób fotografię artystyczną, artykuły Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka  oraz  wypowiedzi przedstawicieli polskiej myśli humanistycznej, takich jak Hugo Kołłątaj, Cyprian Kamil Norwid czy Leszek Kołakowski.  Jej głównym celem jest przypominanie jak ważne jest przestrzeganie praw człowieka we wszystkich dziedzinach życia. W dzisiejszych niespokojnych czasach przywoływanie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka wydaje się być szczególnie uzasadnione, zawiera ona bowiem zapisy mówiące o niezbywalnych prawach każdej istoty ludzkiej i wyraża szacunek dla życia.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka będąca głównym źródłem inspiracji dla wystawy, to kodeks który nie odwołuje się ani do religii, ani do mitologii, ani do tradycji, a jednocześnie wyraża wszystkie aspiracje dobrych i mądrych ludzi we wszystkich, kulturach, religiach i systemach. Rozbudowanie wystawy o wypowiedzi przedstawicieli polskiej myśli humanistycznej ma za zadanie pokazać, że polska myśl humanistyczna była nasycona tymi ideami od wielu wieków, jak bardzo Polacy kulturowo są uwarunkowani ideą praw człowieka.

Więcej informacji o wystawie na stronie organizatora:
http://mdk.mnki.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/1464,prawa_czlowieka._dostrzegam.html

linia_01

Patronat honorowy:

Logo ONZ_www

logo_RPO_pl

linia_01

Organizatorzy:

 

tumblr_inline_mirvksaau71r8c2g3

Logo ENSI 2012