Wystawa „Prawa Człowieka. Dostrzegam”, Centrum Kultury „Zamek” we Wrocławiu, 2015

08.10.2015 r. w Centrum Kultury „ZAMEK” we Wrocławiu odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Prawa Człowieka. Dostrzegam”. 

Gości zebranych w Centrum Kultury „ZAMEK” powitali wspólnie Elżbieta Lenczyk, Dyrektor Centrum Kultury ZAMEK oraz Maciej Byczkowski Prezes Zarządu ENSI – autor i organizator wystawy.

Elżbieta Lenczyk w wystąpieniu otwierającym wernisaż podkreśliła znaczenie możliwości goszczenia przez Centrum Kultury wystawy, zarówno ze względu na jej walory artystyczne jak i merytoryczne. Podkreśliła wielką aktualność wiodącego tematu wystawy, czyli praw człowieka oraz jego nowatorskie ujęcie na wystawie.

Maciej Byczkowski przypomniał uczestnikom wydarzenia historię powstania wystawy. Zaakcentował, że wystawa jest częścią projektu artystycznego „Prawa Człowieka. Dostrzegam” realizowanego przez firmę ENSI, którego głównym przesłaniem jest przypominanie o przestrzeganiu praw człowieka za pośrednictwem uniwersalnego języka sztuki.

Wystawa pokazuje Powszechną Deklarację Praw Człowieka, a także polski wkład w rozwój myśli poświęconej prawom człowieka, poprzez połączenie prezentacji artykułów Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, wypowiedzi przedstawicieli polskiej myśli humanistycznej, takich jak Hugo Kołłątaj, Cyprian Kamil Norwid, czy Leszek Kołakowski oraz fotografii artystycznej. I właśnie ta wystawa została zaprezentowana mieszkańcom Wrocławia.

Oprowadzając gości po wernisażu Maciej Byczkowski  zwrócił uwagę na fakt, że wystawa została podzielona na dwie części. W pierwszej z nich zdjęciom z różnych części świata towarzyszą wybrane artykuły z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: specjalnie dobrane słowa i obrazy wspólnie ilustrują takie pojęcia jak Równość, Braterstwo, Twórczość, Własność, Adoracja… Autor zdjęć zaakcentował, że ta część wystawy inspiruje do podróży w głąb siebie i poruszenia wyobraźni, zaś celem wyprawy – wystawy jest dotarcie do źródeł braterstwa. Podkreślił, że w drugiej części wystawy pracom fotograficznym towarzyszą wybrane cytaty – skarby polskiej myśli humanistycznej. „To Polska właśnie, tak dostojnie i mądrze, przypomina o prawach człowieka” powiedział Maciej Byczkowski.

Ważnym momentem wernisażu był pokaz prezentacji multimedialnej, w której wybrane fragmenty Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka czyta Andrzej Seweryn (nagranie zarejestrowano podczas wernisażu pierwszej edycji wystawy „Prawa Człowieka. Dostrzegam” w dniu 1.12.2013 r. na Scenie Kameralnej Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, podczas uroczystego wieczoru otwierającego wydarzenia zorganizowane w ramach projektu kulturalno-edukacyjnego „2013. Europejski Rok Obywateli”).  Wieczór zakończył poczęstunek oraz rozmowy kuluarowe poświęcone wystawie.

Wystawa była prezentowana w dniach 9.10 – 02.11. 2015 r.