Wystawa „Prawa Człowieka. Dostrzegam”, Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie, 2016

5 sierpnia 2016 r., w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy, odbył się wernisaż wystawy fotograficznej Macieja Byczkowskiego pt. „Prawa Człowieka. Dostrzegam”.

O godzinie 12:00 nastąpiło uroczyste rozpoczęcie wernisażu wystawy. Wszystkich gości powitała p. Agnieszka Kuchcińska-Kurcz kierownik Działu Centrum Dialogu „Przełomy”. Następnie głos zabrała obecna na wystawie wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego p. Anna Mieczkowska, po czym wprowadzenie do wystawy wygłosił autor p. Maciej Byczkowski.

Podczas swej wypowiedzi p. Maciej Byczkowski przywołał m. in. słowa Alego Ibn Abi Taliba – XI-sto wiecznego myśliciela i mistyka z Bagdadu: „Gdy czasy są dobre i ludzie są dobrzy, a ty źle osądzasz człowieka, który nie wyrządził ci krzywdy, postępujesz niesprawiedliwie. Ale gdy czasy są złe i ludzie są źli, a ty dobrze traktujesz innych, narażasz się na wielkie niebezpieczeństwo”. Autor podkreślił, że na tle obecnych wydarzeń, sporów i lęków, staje się niezwykle wyraźnym fakt, że mówienie o prawach człowieka zaczyna być aktem odwagi.

Po oficjalnym wprowadzeniu została wyświetlona specjalna prezentacja multimedialna, w której wybrane fragmenty Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka czytał Andrzej Seweryn.

Prace fotograficzne z podróży autora zestawione z fragmentami Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz cytatami z Dhammapady, a także wypowiedziami przedstawicieli polskiej myśli humanistycznej, połączone z poruszającą muzyką prosto z serca Indii oraz pokazem zdjęć, przeniosły gości w wielowymiarową refleksję nad prawami człowieka.

Autor oprowadzjąc gości po wystawie poruszał wiele fascynujących tematów kulturowych oraz istotnych kwestii z punktu widzenia praw człowieka, które były przedmiotem dyskusji wsród uczestników wydarzenia.

Więcej informacji o wystawie na stronie organizatora: Centrum Dialogu Przełomy.
Centrum Dialogu Przełomy – fotorelacja