Wystawa „Prawa Człowieka. Dostrzegam” w ramach inauguracji Europejskiego Roku Obywateli – grudzień 2013


Inauguracja projektu kulturalno – edukacyjnego „2013. Europejski Rok Obywateli”. 

1 grudnia 2013 r. o godzinie 17.00 na Scenie Kameralnej Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie odbył się wieczór inauguracyjny
projektu kulturalno-edukacyjnego „2013. Europejski Rok Obywateli”.

W Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana zostały zaprezentowane dwa projekty artystyczne stworzone przez ENSI ART w ramach inicjatywy „Wszystkie Istoty Ludzkie”:
wystawa prac fotograficznych Macieja Byczkowskiego „Prawa Człowieka. Dostrzegam” oraz spektakl – koncert „Wszystkie Istoty Ludzkie” na Deklarację, poezję i trio smyczkowe (wg scenariusza ENSI ART). Projekty te są dedykowane prawom człowieka i realizowane są przez ENSI ART jako część cyklu: „Sztuka może więcej!”. Wydarzenia stanowiły część programu wieczoru inauguracyjnego projektu kulturalno-edukacyjnego „2013. Europejski Rok Obywateli”, będącego zwieńczeniem obchodów Roku Obywateli uchwalonego przez Parlament Obywatelski. Projekt „2013. Europejski Rok Obywateli” był realizowany w partnerstwie z ENSI.

Wieczór inauguracyjny projektu „2013. Europejski Rok Obywateli” na Scenie Kameralnej Teatru Polskiego rozpoczęła introdukcja prof. Ewy Łętowskiej poświęcona prawom człowieka i obywatela.

Kolejnym punktem uroczystości był spektakl-koncert „Wszystkie Istoty Ludzkie…”, podczas którego znakomitości polskiej sceny teatralnej, Anna Seniuk i Andrzej Seweryn, przypomnieli tekst Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz przywołali utwory trzech wielkich poetów: Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta poświęcone prawom i godności człowieka. Artystom towarzyszyło trio smyczkowe „Trio de Varsovie”, które wykonało utwory W. A. Mozarta, L. Beethovena i F. Schuberta.

Wieczór zakończyły wystąpienie Prezesa Macieja Byczkowskiego oraz wernisaż wystawy prac fotograficznych jego autorstwa „Prawa człowieka. Dostrzegam”, która opiera się na zdjęciach dokumentujących podróż przez różne zakątki ziemi ale jest także swego rodzaju medytacją nad pojęciami wynikającymi z zapisów Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Prezes ENSI podkreślił, zarówno w swoim przemówieniu jak w swoich pracach fotograficznych, wielkie znaczenie przesłania zawartego w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. „Wyraża ona szacunek dla życia i ten szacunek obiera sobie za centrum, wokół którego budowane są poszczególne pojęcia. Przywołanie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka wydaje się być dzisiaj szczególnie uzasadnione. Przypomnienie jej, bo wiadomo w jakich okolicznościach powstała i czemu jako kodeks honorowy miała zapobiegać. Jaka musiała być desperacja twórców Deklaracji, ale jaka też wiara. Projekt „Wszystkie Istoty Ludzkie”, który ENSI ART prezentuje w ramach Europejskiego Roku Obywateli, odwołuje się do przeżyć poprzez sztukę, odwołuje się do form, które z natury swojej mają większą siłę oddziaływania… Bo takie jest zadanie poezji, teatru, obrazu, słowa, muzyki… Kiedy przeżywamy sztukę nie możemy też zapominać, że została ona stworzona przez człowieka, a więc zdolny jest on do najwznioślejszych porywów” – mówił tłumacząc główne założenia inicjatyw podejmowanych przez ENSI ART. Działania kreowane przez ENSI ART mają na celu wywołanie dyskusji o potrzebie, obecności i randze pojęć braterstwa i poszanowania wspólnych praw – czym są te wartości dla społeczeństw, czym są dla każdego obywatela, jak wpływają na postrzeganie zarówno inności jak i wspólnoty. W ten sposób ENSI ART, specjalny dział ENSI, spełnia swoją misję rozpowszechniania poprzez język sztuki wiedzy o prawach człowieka.

Wśród gości wieczoru inauguracyjnego pojawili się przedstawiciele świata biznesu, sztuki i mediów. Dyskusje dotyczyły ważnych i trudnych tematów kwestii świadomości praw przysługujących każdemu człowiekowi, obywatelskości zarówno unijnej jak i europejskiej, roli obywateli a także ich poczucia wspólnoty.