„2013. EUROPEJSKI ROK OBYWATELI” – KONFERENCJA PRASOWA


Konferencja prasowa  wydarzenia  kulturalno-edukacyjnego 

„2013. Europejski Rok Obywateli” 

Projekty artystyczne ENSI ART dedykowane prawom człowieka. 

Dom Spotkań z Historią, Warszawa (19.11.2013 r.)

Koncert, wystawa zdjęć, debaty m.in. z udziałem pisarzy, spektakle i projekcje filmów to niektóre z wydarzeń zaplanowanych w ramach projektu edukacyjno-kulturalnego „2013 Europejski Rok Obywateli”, który odbędzie się w dniach 1-4 grudnia w Warszawie. „Projektodawcą tej inicjatywy jest Parlament Europejski i Rada Europy, którzy zaproponowali, by zająć się w tym roku kwestią obywatelskości unijnej i europejskiej” – mówił podczas wtorkowej konferencji prasowej prezentującej projekt krytyk literacki Tomasz Miłkowski.

Prezes ENSI Maciej Byczkowski w swojej wypowiedzi podczas konferencji, podkreślił wagę dokumentu jakim dla społeczeństw obywatelskich jest  Deklaracja Praw Człowieka.  „Wyraża ona szacunek dla życia i ten szacunek obiera sobie za centrum, wokół którego budowane są poszczególne pojęcia. Przywołanie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka wydaje się być dzisiaj szczególnie uzasadnione. Przypomnienie jej, bo wiadomo w jakich okolicznościach powstała i czemu jako kodeks honorowy miała zapobiegać. Jaka musiała być desperacja twórców  Deklaracji, ale jaka też wiara. Projekt „Wszystkie Istoty Ludzkie”, który ENSI ART prezentuje w ramach Europejskiego Roku Obywateli, odwołuje się do przeżyć poprzez sztukę, odwołuje się do form, które z natury swojej mają większą siłę oddziaływania… Bo takie jest zadanie poezji, teatru, obrazu, słowa, muzyki… Kiedy przeżywamy sztukę nie możemy też zapominać, że została ona stworzona przez człowieka, a więc zdolny jest on do najwznioślejszych porywów” – powiedział. Odniósł się także do słów Rabindranatha Tagore: “Nie wybieramy najlepszego, najlepsze wybiera nas” mówiąc w swoim wystąpieniu  „Żyjemy w najlepszym z możliwych światów, na ziemi, która daje nam piękno, na planecie ludzi, którzy stworzyli Powszechną Deklarację Praw Człowieka, wśród umiejących czytać, słuchać, patrzeć i czuć… Bardzo nie chcielibyśmy tego zmarnować. Dostrzeżmy Prawa Człowieka”.

ERO-konferencja19.11-9

Partnerem projektu jest ENSI ART, która jest odpowiedzialna za stworzenie inicjatywy „Wszystkie Istoty Ludzkie” i  cyklu wydarzeń kulturalnych „Sztuka może więcej!”. ENSI ART to dział artystyczny firmy European Network Security Institute (ENSI) kierowanego przez Prezesa Macieja Byczkowskiego. Został powołany w celu rozpowszechniania wiedzy o prawach człowieka poprzez język sztuki. Działania kreowane przez ENSI ART wywołują dyskusję o potrzebie, obecności i randze pojęć braterstwa i poszanowania wspólnych praw – czym są te wartości dla społeczeństw, czym są dla każdego obywatela, jak wpływają na postrzeganie zarówno inności jak i wspólnoty.

W ramach projektu kulturalno-edukacyjnego „2013. Europejski Rok Obywateli” ENSI ART zaprezentuje na deskach Teatru Polskiego swoje dwa projekty realizowane w ramach inicjatywy „Wszystkie Istoty Ludzkie”: wystawę prac fotograficznych Macieja Byczkowskiego „Prawa Człowieka. Dostrzegam” dla której inspiracją Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, tematem – podróż przez różne zakątki ziemi – planety wszystkich istot ludzkich,  oraz spektakl – koncert ”Wszystkie Istoty Ludzkie” na Deklarację, poezję i trio smyczkowe.

Wernisaż wystawy stanowi część programu wieczoru inauguracyjnego Europejskiego Roku Obywateli w Teatrze Polskim. Pierwsza prezentacja  wystawy została zaplanowana w budynku teatru, ponieważ teatr skupia ludzi otwartych i wrażliwych – po obu stronach sceny.  Wystawa będzie eksponowana w Teatrze Polskim do 31.12.13.

Pendant do wystawy stanowi spektakl – koncert ”Wszystkie Istoty Ludzkie” na Deklarację, poezję i trio smyczkowe. Spektakl powstał według scenariusza ENSI ART (premiera 6 grudnia 2012 r.). W dniu wernisażu, podczas wieczoru inauguracyjnego Europejskiego Roku Obywateli w Teatrze Polskim, widzowie będą mieli okazję zobaczyć go w wykonaniu Anny Seniuk i Andrzeja Seweryna a poprzedzi go introdukcja – spotkanie z prof. Ewą Łętowską.