Month: Wrzesień 2016

Wystawa „Prawa Człowieka. Dostrzegam”, Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach, 2016

6 września 2016 r., w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach odbył się wernisaż wystawy fotograficznej Macieja Byczkowskiego pt. „Prawa Człowieka. Dostrzegam”.

O godzinie 17:00 wszystkich zebranych powitał p. Artur Duszyński dyrektor Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach, rozpoczynając uroczyste otwarcie wystawy oraz przedstawił jej autora p. Macieja Byczkowskiego. Pan dyrektor w swojej przemowie podkreślił wagę podejmowanego przez autora tematu praw człowieka, którego prezentacja w miejscu takim jak Międzynarodowy Dom Kultury ma wyjątkowe znaczenie.

Autor wprowadzając gości w tematykę wystawy (więcej…)

Wystawa „Prawa Człowieka. Dostrzegam”, Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie, 2016

5 sierpnia 2016 r., w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy, odbył się wernisaż wystawy fotograficznej Macieja Byczkowskiego pt. „Prawa Człowieka. Dostrzegam”.

O godzinie 12:00 nastąpiło uroczyste rozpoczęcie wernisażu wystawy. Wszystkich gości powitała p. Agnieszka Kuchcińska-Kurcz kierownik Działu Centrum Dialogu „Przełomy”. Następnie głos zabrała obecna na wystawie wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego p. Anna Mieczkowska, po czym wprowadzenie do wystawy (więcej…)

Wystawa „Prawa Człowieka. Dostrzegam”, Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach, 2015/2016

Wystawa była prezentowana od 19 listopada 2015 r. do 10 stycznia 2016 r. w Muzeum Dialogu Kultur Oddziale Muzeum Narodowego w Kielcach – w przestrzeni „Przedszkola tolerancji”.

Wystawie towarzyszyły zajęcia edukacyjne dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Patronatem Honorowym wystawę objęli Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie.

linia_01

Wernisaż wystawy był połączony ze spotkaniem z młodzieżą, podczas którego odczytano list – przesłanie autora wystawy, Macieja Byczkowskiego, który przywołał w nim słowa Alego Ibn Abi Taliba – XI-sto wiecznego myśliciela i mistyka z Bagdadu: „Gdy czasy są dobre i ludzie są dobrzy, a ty źle osądzasz człowieka, który nie wyrządził ci krzywdy, postępujesz niesprawiedliwie. Ale gdy czasy są złe i ludzie są źli, a ty dobrze traktujesz innych, narażasz się na wielkie niebezpieczeństwo”.  Autor w swoim liście  skierowanym do gości wernisażu podkreślił, że na tle obecnych wydarzeń, sporów i lęków, staje się niezwykle wyraźnym fakt, że mówienie o prawach człowieka zaczyna być aktem odwagi. (więcej…)

Wystawa „Prawa Człowieka. Dostrzegam”, Centrum Kultury „Zamek” we Wrocławiu, 2015

08.10.2015 r. w Centrum Kultury „ZAMEK” we Wrocławiu odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Prawa Człowieka. Dostrzegam”. 

Gości zebranych w Centrum Kultury „ZAMEK” powitali wspólnie Elżbieta Lenczyk, Dyrektor Centrum Kultury ZAMEK oraz Maciej Byczkowski Prezes Zarządu ENSI – autor i organizator wystawy.

Elżbieta Lenczyk w wystąpieniu otwierającym wernisaż podkreśliła znaczenie możliwości goszczenia przez Centrum Kultury wystawy, zarówno ze względu na jej walory artystyczne jak i merytoryczne. Podkreśliła wielką aktualność wiodącego tematu wystawy, czyli praw człowieka oraz jego nowatorskie ujęcie na wystawie. (więcej…)

Wystawa „Prawa Człowieka. Dostrzegam – Dziedzictwo”, Oranżeria Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2015

Dziedzictwo_www_pl.jpg

Oranżeria Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – 18 lutego 2015 r.

18 lutego 2015r. w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy prac fotograficznych Macieja Byczkowskiego „Prawa Człowieka. Dostrzegam.” Edycja II: „DZIEDZICTWO”. Wystawa otwiera cykl przedsięwzięć w ramach polskich obchodów 70-tej rocznicy powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Zebranych w Oranżerii gości powitali wspólnie: Mariola Ratschka Dyrektor Ośrodka Informacji ONZ, Piotr Górajec Kierownik Działu Rozwoju Muzeum Pałacu Króla Jana III oraz Maciej Byczkowski Prezes Zarządu ENSI – autor i organizator wystawy. Swoją obecnością uświetniła wernisaż Marszałkini Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Pani Wanda Nowicka.

Wernisaż wystawy otworzył Piotr Górajec, występujący w imieniu (więcej…)

„Yatra Dromenca – Śladami Nomadów” II edycja Pardes Festival, Kazimierz Dolny, sierpień 2014

WYSTAWA „YATRA DROMENCA – ŚLADAMI NOMADÓW” W KAZIMIERZU DOLNYM

Wystawa prac fotograficznych Macieja Byczkowskiego „Yatra Dromenca – Śladami Nomadów” w Kazimierzu Dolnym od 18 sierpnia do 30 września 2014 r. Wernisaż wystawy był prologiem romskim II Pardes Festival – Spotkania z Kulturą Żydowską zorganizowanego przez Fundację Spichlerz Kultury w dniach 18 – 23 sierpnia w Kazimierzu Dolnym.

Zapraszamy do przeczytania relacji z wydarzenia.

Audycja „Wieczorne Polaków rozmowy”

Rozmowa z Prezesem ENSI Maciejem Byczkowskim w audycji „Wieczorne Polaków rozmowy” – Radio dla Ciebie (20.12.2013 r.)

Prowadzący program, redaktor Robert Łuchniak, rozmawiał z Prezesem ENSI o podjętej przez ENSI ART inicjatywie artystycznej „Wszystkie Istoty Ludzkie…”, w ramach której prezentowana jest w Teatrze Polskim im. A. Szyfmana w Warszawie do końca grudnia br., wystawa prac fotograficznych „Prawa Człowieka. Dostrzegam” (autor: Maciej Byczkowski).

Odpowiadając na pytanie prowadzącego program o przyczyny powstania projektu “Wszystkie istoty ludzkie…”  Prezes Maciej Byczkowski  tłumaczył, że inicjatywa została wykreowana, aby rozpowszechniać (więcej…)